WAGO 

创新的连接 

 

Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG 从事用于电气和电子行业的弹簧端子连接系统的开发、生产与分销;他们亦生产不受震动影响的连接器、电气连接器产品和电子元器件以及子系统。其产品包括接线端子和插线式连接器、无螺丝压接弹簧端子以及无端子条连接。

 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG是WAGO集团的一家子公司。这个家族企业在德国、波兰、中国以及瑞士拥有生产基地。

 

畅销品

WAGO

2060 系列 1 位置 24 - 18 AWG 灰色 接线端子 带按键

制造商零件编号:2060-401/9...
  

RoHS compliant

¥1.62 CNY

最近更新

WAGO

10 位置 AWG 28-12 笼式弹簧夹 PCB 接线端子条

制造商零件编号:264-210
  

RoHS compliant

¥91.02 CNY

所有WAGO产品

按类别